Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM

Bağımsız Denetim İşlemleri

Özel Amaçlı Bağımsız Denetim,
Finansal Tabloların Denetimi,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP)
TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi,
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması,