Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM

Tam Tasdik İşlemleri

Yeminli Mali Müşavirliğimizle yıllık Tam Tasdik Sözleşmesi imzalamış olan mükellefler, her ay düzenli olarak gerek kendi işyerlerinde gerekse muhasebe ofislerinde bizzat Yeminli Mali   Müşavirlerimizce denetime tabi tutulmakta, varsa hatalar düzeltilmektedir. Yapılan denetimler resmi tutanağa bağlanmaktadır.

Ayrıca tam tasdik kapsamı içinde aşağıdaki işlemler de yapılmaktadır:

1- Tek düzen muhasebe sistemine uygunluk denetimi,

2- 100-Kasa Hesabından 900-Nazım hesaplara kadar inceleme (fiili durum ile muhasebedeki tutarların karşılaştırılması dâhil)

3- Kaydi Envanter ve imalat denetimi

4- Üç aylık dönemler halinde mali tablolar analizi

5- Mali tablolarla ilgili risk analizleri ve alınması gereken tedbirler

6- İç piyasaya satış yapılması halinde riskli alacakların tespit edilmesi

7- Riskli alış faturalarıyla ilgili incelemeler,

8- Firma nezdinde aylık toplantılar düzenlenmesi.