Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM Finansal YMMM

Vergi Davaları

1- Vergi ve Ceza İhbarnamelerine Karşı Açılacak Vergi Davaları,

a- Sahte fatura kullanımına yönelik açılan vergi davaları,

b- Kayıt dışı hasılat işlemlerine karşı açılacak vergi davaları,

c- Vergi Tekniği (İndirimli Kurumlar Vergisi) Amortismanlar, Yenileme Fonu,Şüpheli Alacaklar ve İstisnalar

2- Ödeme emirlerine Karşı Açılacak Vergi Davaları,

3- Vergi Dairesinin Kat-i Haciz İşlemlerine Karşı Açılacak Vergi Davaları,

4- İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati haciz İşlemlerine Karşı Açılacak Vergi davaaları,

5- Vergilendirme Hatalarına Karşı Açılacak Vergi Davaları,